Poprawa ergonomii na stanowiskach pracy


WNIOSKODAWCA - LIDER PROJEKTU: MIXPOL CZYŻOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE: 132 228,88 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2023-09-01 - 2023-11-30

DANE BENEFICJENTA:
Numer REGON: 243469415
Numer NIP: 6472568538
Nazwa podmiotu: MIXPOL CZYŻOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Numer KRS: 0000493837Krótki opis projektu

Cel projektu: wdrożenie programu ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy z uwzględnieniem działań szkoleniowych.
Projekt obejmie dostosowanie stanowisk pracy i pozwoli na znaczne zredukowanie czynników mogących powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z pracą.
Program wpłynie pozytywnie zarówno na samopoczucie pracowników jak i ich ogólny stan zdrowia.
Stanowiska pracowników zostaną doposażone w ergonomiczny sprzęt, a pracownicy odbędą stosowne szkolenia.
Cel główny projektu
Projekt ma na celu minimalizowanie lub eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprzez doposażenie stanowisk pracy w bardziej ergonomiczny sprzęt oraz przeprowadzenie szkoleń z ergonomii pracy. Czynniki ryzyka zidentyfikowane podczas analizy zostaną ograniczone, dzięki wyposażeniu stanowisk pracy w ergonomiczny sprzęt, a dzięki przeprowadzonym szkoleniom pracownicy będą mogli sami wprowadzać profilaktykę przeciwko zdrowotnym czynnikom ryzyka.

MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 8 osób.
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 27 osób.


Firma MIXPOL

Usługi
O nas
Kontakt
Polityka ochrony prywatności

Centrum wyposażenia
wnętrz i ogrodów

Dojazd
Oferta
Płatności i karty płatnicze
Karty stałego klienta
Kupony podarunkowe
Strefa Aranżacji Łazienek - projekt 3D GRATIS

Hurtownia Czyżowice

Oferta
Kontakt

Zakład produkcyjny Zdzieszowice

Oferta
Kontakt